English  Nederlands  Deutsch 
Welkom
Praktijk
Adviezen
Nieuws
Producten
Contact
Export
 
Tips
Duivensport
Pers
 
Duivensport
 

De duivensport (de historie)
 

In deze rubriek verschijnen regelmatig korte beschrijvingen over verschillende aspecten uit de duivensport. Diverse items over bijv. de historie, anatomie/fysiologie, voeding, gezondheid en ziekte passeren de revue. Dus blijf onze website regelmatig bezoeken !

De Historie
De duif, sport- en gebruiksdier door de jaren heen.

De duif is een interessant dier. Het is gebleken dat de duif als huisdier al zo'n 7000 jaar voor verschillende doeleinden gebruikt wordt. De wilde rotsduiven (Columba livia) die rond de Middelandse Zee huizen, zijn de voorouders van de huidige post- en sierduiven. Waarvoor werd de duif gebruikt? 

De duif als postbode
Een van de interessantste taken die de duif heeft gehad, is wel die van boodschapper. In Egypte werden al 1200 jaar voor Chr. duiven gebruikt. Zij verspreidden, tot in alle uithoeken van het land, het berich tdat farao Ramses 11 gekroond was.

Ook later in de geschiedenis brachtende duiven bij talloze gelegenheden berichten over. Als een stad belegerd, onderhield men toch via duiven contact met de buitenwereld. In Haarlem en Leiden werden duiven gebruikt tijdens het Spaanse beleg in de Tachtigjarige Oorlog. Als dank mochten de duivenmelkers van destijds de naam "van Duivenbooden" gaan gebruiken. Rothschild dankte ook veel aan een "vliegende postbode". Een duif bracht als eerste het bericht dat Napoleon bij Waterloo verslagen was. Rothschild speelde daar op in en kocht snel alle aandelen op die op dat moment gekelderd waren. Dat leverde hem een vermogen op!

 


Duif met postduivencamera

Het meest interessant was toch wel de taak van de postduif in de moderne tijd zoals in de eerste wereldoorlog, toen duiven onder andere noodberichten overbrachten voor groepen soldaten die in het nauw geraakt waren. Er zijn duiven geweest die complete compagnieŽn het leven gered hebben. Deze vogels werden dan ook na een goed verzorgde oude dag met militaire eer begraven. Zelfs delen van musea werden voor deze "helden" ingericht. Uitgerust met fotocamera's aan de borst (zie foto) waarmee ze belangrijke strategische objecten fotografeerden, trotseerden de duiven vaak een regen van kogels. Het waren de voorlopers van de huidige verkennigsvliegtuigen.

Met die gedachte in het hoofd had de bezetter in de tweede wereldoorlog uit voorzorg verordonneerd dat alle duiven gedood moesten worden. er zijn veel gevallen bekend van liefhebbers die hun duiven niet wilden opruimen tijdens de oorlog. Om een van de vele voorbeelden te noemen: een liefhebber uit het Noordhollandse Zwanenburg, de timmerman Joop Tienstra, die trouwens ook gedropte Engelse duiven voor de ondergrondse huisvestte, heeft dat met zijn leven moeten bekopen.

Voor zichzelf hielden de bezetters duiven vast in centrale hokken. Bekend is dat fanatieke melkers er tegen het einde van de oorlog uit "ontvreemdden"zodat ze na de oorlog direct met hun sport konden starten.

De duif als consumptiedier
De Romeinen haalden de jongen van een tot slachtduif gekweekt
soort uit het nest, als ze de eerste veertjes kregen en lieten slaven voorgekauwd brood aan de duiven voeren. Ze verlengden de nesttijd door de poten van de duiven te breken en de ogen dicht te naaien. Zo kreeg men malser en witter vlees. Ook nu nog kan men in de meeste landen duiventorens of duifhuizen vinden waarin vroeger de slachtduiven gehuisvest waren.


Verzendkistje

Vaak hadden de duiven nog een extra dimensie, namelijk "aanzien". Een Franse landheer mocht namelijk per hectare land enkele duiven houden. Hoe meer land hoe meer duiven. Er zijn bijv. langs de rivier de Loire in Frankrijk nog duiventorens te vinden die ruimte bieden voor zo'n 5000 duiven. De inrichting van de duiventorens gaf ook aan in welke mate zo'n edelman rechtspraak kon uitoefenen. Als de duivenalkoofjes in de toren tot ana de grond reikten, betrof het een edelman die de doodstraf mocht uitspreken; begonnen de alkoofjes vanaf een hoogte van ongeveer een meter, dan betrof het arrondissementsrechtspraak en was de edelman slechts bevoegd om geringe straffen uit te spreken, dan begonnen de de alkoofjes waarin de duiven woonden, op aanzienlijke hoogte. Begrijpelijk dat juist de duiventorens doelwit waren van de op wraak beluste burgers tijdens de Franse Revolutie.


Interieur van de duiventoren van
Chateau de Villesavin met 1500
nestruimtes (alkoofjes)


Duiventoren Chateau Cheverny in de Loirestreek


Copyright duivenkliniek van der Sluis Ė alle rechten voorbehouden
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is niet toegestaan.

 
<< terug